« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltööspetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

 

Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla sotsiaaltöövaldkonna arendamises ja tegevuste kavandamises osalemine ning valdkondlike õigusaktide koostamise protsessis osalemine, abivajajate nõustamine ning nende abistamine taotluste esitamisel või muude toimingute tegemisel, abivajajate abivajaduse hindamine ning vajaliku sotsiaaltoetuse või -teenuse määramise korraldamine, toiduabi jagamine, täisealiste isikute eestkoste korraldamine jms.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on sotsiaaltööspetsialisti ametijuhendis.

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, sotsiaaltööspetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, ajutiselt äraoleva ametniku ametikohale naasmiseni.

Ametikohale asumise aeg: 15. märts 2023.

Nõuded kandidaadile:

 • kutseseaduse alusel välja antud sotsiaaltöötaja kutset või riiklikult tunnustatud kõrgharidust sotsiaaltöös või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmist;
 • eesti keele valdamist C 1-tasemel;
 • head analüüsi- ja planeerimisvõimet, suhtlemis- ja väljendusoskust, täpsust, head stressi- ja pingetaluvust;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos palgasooviga;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk)

 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 01.02.2023 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „sotsiaaltööspetsialisti konkurss".

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja, e-post eveli.lilleoja@poltsamaa.ee , tel 53325015.