« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd arendusjuhile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

ARENDUSJUHI ametikohale

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 10. veebruarini!

Arendusjuhi teenistusülesanneteks valla arengusuundade väljatöötamise ja elluviimise koordineerimine; valla arengukava ja teiste valdkonna strateegiliste dokumentide koostamise korraldamine ja nende üle seire teostamine; valla eelarvestrateegia ja eelarve eelnõusse sisendi andmine; arendusprojektide algatamise koordineerimine ja tegevuste korraldamine; infosüsteemide kasutamise korraldamise koordineerimine; valla finantstegevuse analüüsimise ja arendamise korraldamine jms.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on arendusjuhi ametijuhendis (arendusjuhi ametijuhend).

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg.

Teenistusse asumise aeg: niipea kui võimalik.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • inglise keele oskus B2-tasemel;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, stressi- ja pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos palgasooviga;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 10.02.2023  e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Arendusjuhi konkurss".

Lisainfo: abivallavanem Kristi Klaos e-post kristi.klaos@poltsamaa.ee , telefon 5294510.