« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd lastekaitsespetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

 

 

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 17. veebruarini 2023!

Lastekaitsespetsialisti ametiülesanneteks on lastega seotud probleemide lahendamine ja pere teenusevajaduse hindamine; abivajavast lapsest teada saamisel lapse abivajaduse hindamine, vajadusel juhtumikorralduse algatamine ja lapse abistamiseks vajalike meetmete väljapakkumine; hädaohus oleva lapse perekonnast eraldamise otsuse tegemine, kui lapse jätmine perekonda ohustab lapse tervist või elu ja lapsele asendushooldusteenuse korraldamine; lapse ja tema pere ning erinevate tugisüsteemide vahel koostöö koordineerimine jpm.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on lastekaitsespetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

                                               

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, lastekaitsespetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, ajutiselt äraoleva ametniku ametikohale naasmiseni.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus ja erialane ettevalmistus;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus.
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 17.02.2023  e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja, e-post eveli.lilleoja@poltsamaa.ee.