« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd lastekaitsespetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

 

Lastekaitsespetsialisti ametiülesanneteks on lastega seotud probleemide lahendamine ja pere teenusevajaduse hindamine; abivajavast lapsest teada saamisel lapse abivajaduse hindamine, vajadusel juhtumikorralduse algatamine ja lapse abistamiseks vajalike meetmete väljapakkumine; hädaohus oleva lapse perekonnast eraldamise otsuse tegemine, kui lapse jätmine perekonda ohustab lapse tervist või elu ja lapsele asendushooldusteenuse korraldamine; lapse ja tema pere ning erinevate tugisüsteemide vahel koostöö koordineerimine jpm.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on lastekaitsespetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

                                               

Ametiasutuse ja ametikoha nimetus: Põltsamaa Vallavalitsus, lastekaitsespetsialist.

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, ajutiselt äraoleva ametniku ametikohale naasmiseni.

Ametikohale asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus ja erialane ettevalmistus;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine C 1-tasemel;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime, suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, hea stressi- ja pingetaluvus.
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 12.12.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisainfo sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, telefon   5332 5015.