« Tagasi

Keskkonnaamet võttis menetlusse Põltsamaa Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse

Keskkonnaamet võttis menetlusse Põltsamaa Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse, millega taotletakse suublasse juhitavas heitvees ajutiselt saasteainete kontsentratsiooni suurendamist Põltsamaa linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tööde ajaks.