« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.06.2022 istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 20. juunil algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:  

 

1. Gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetajatele rahalise preemia määramine (eelnõu 184)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

2. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. aasta eelarvest (eelnõu 185)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

3. Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine (eelnõu 189)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

4. Rendilepingu pikendamine (eelnõu 194)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. Põltsamaa Halduse töötajate struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine (eelnõu 136)

Ettekandja Kristi Klaos

 

6. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega ja katastriüksustele sihtotstarvete määramine (eelnõu 186)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu.

 

7. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61801:001:0170) (eelnõu 187)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

8. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 190)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

9. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 191)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

10. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 192)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

11. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 193)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

12. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 195)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

13. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 196)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

14. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 197)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

15. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 198)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

16. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 199)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

17. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 200)

Ettekandja maa- ja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

18. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarve reservfondist (eelnõu 201)

Ettekandja arendusjuht Aive Tamm

 

19. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2022. a eelarve reservfondist (eelnõu 188)

Ettekandja arendusjuht Aive Tamm

 

20. Jooksvad küsimused ja vallavanema informatsioon