Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Vallavolikogu II koosseisu 2. istung toimub 25. novembril Põltsamaa kultuurikeskuses

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 2. istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2021
algusega kell 16.00 Põltsamaa kultuurikeskuses.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT
 
1. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/510)
Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev
 
2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine (eelnõu nr 1-
Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev
 
3. Põltsamaa vallavanema valimine (eelnõu nr1-4.2/2021/512)
Ettekandja häältelugemiskomisjoni esimees
 
4. Põltsamaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/513)
Ettekandja vallavanem
 
5. Vallavanema ja abivallavanema töötasu, hüvitise ja soodustuse määramine (eelnõu nr 1-
Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev
 
6. Põltsamaa Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine ja vallavalitsuse
koosseisu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/515)
Ettekandja vallavanem
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Alev
vallavolikogu esimees
 
Arvestades COVIDi olukorda Põltsamaal ning enda ja teiste tervise kaitseks palume istungile
kaasa võtta COVIDi tõendi või teha enne istungit kiirtest ning istungil kanda maski.
Tagame testi tegemise võimaluse kohapeal. Testi tegemiseks palume varuda aega ja tulla
kohale vähemalt 15 minutit varem.