« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 1. juuli 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 1. juuli 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramine

2. Hoonestusõiguse seadmine

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Koha-aadresside muutmine

5. Projekteerimistingimuste andmine

6. Ehitusloa andmine

7. Kasutusloa andmine

8. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

9. Enampakkumise korraldamine

10. Taksoveo sõidukikaardi väljastamine

11. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

12. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

13. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine