Märgukiri e-arvete teemal

15.05.19

 

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 1. juulist avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid.

Selleks, et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.

Avaliku sektori üksuseks loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.. Avaliku sektori üksuste nimekirja peetakse 11.12.2003 rahandusministri määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Info arvete saatmiseks

15.05.19

Anname teada et Põltsamaa Linnavalitsus registrikoodiga 75003045, Põltsamaa Vallavalitsus registrikoodiga 75023496, Pajusi Vallavalitsus registrikoodiga 75023496 ja Puurmani Vallavalitsus registrikoodiga 75025549 lõpetasid tegevuse 31.12.2017.

Asutuste õigusjärglane Põltsamaa Vallavalitsus alustas tegevust 02.01.2018 ja on registreeritud äriregistris registrikoodiga 77000358.

Põltsamaa Vallavalitsus kasutab Omniva arvete halduse lahendust ostuarvete tõhusamaks menetlemiseks. E-arvet on võimalik saata meile e-arvete operaatorite kaudu (Omniva, OpusCapita, Telema jt) XML kujul. E-arve saatmiseks võtke ühendust enda valitud operaatoriga, kes saavad vajadusel anda lisainfot. 

Asutused, kellel ei ole masinloetava e-arve võimekust, saadavad arved pdf-formaadis (keskkond ei ava teisi formaate) meie e-posti aadressidele: 

Asutuste nimetus Registrikood e-arvekeskuse e-post
AMETIASUTUSED
Põltsamaa Vallavalitsus 77000358 poltsamaavallavalitsus@arvekeskus.ee
HALLATAVAD ASUTUSED
Põltsamaa Haldus 77000803 poltsamaahaldus@arvekeskus.ee
Põltsamaa Muusikakool 75003097 poltsamaamuusikakool@arvekeskus.ee
Põltsamaa Raamatukogu 75003051 poltsamaaraamatukogu@arvekeskus.ee
Põltsamaa Kultuurikeskus 75003068 poltsamaakultuurikeskus@arvekeskus.ee
Põltsamaa Muuseum 75003105 poltsamaamuuseum@arvekeskus.ee
Lasteaed Mari 75003074 lasteaedmari@arvekeskus.ee
Põltsamaa Lasteaed Tõruke 75003080 tammetoruke@arvekeskus.ee
Põltsamaa Ühisgümnaasium 75003128 pyg@arvekeskus.ee
Pisisaare Spordikeskus 75039267 pisisaarespordikeskus@arvekeskus.ee
Pajusi Rahvamaja 75012558 pajusirahvamaja@arvekeskus.ee
Aidu Lasteaed-Algkool 75012535 aidulak@arvekeskus.ee
Pisisaare Algkool 75012541 pisisaareak@arvekeskus.ee
(Aidu Raamatukogu) Põltsamaa Raamatukogu 75003051 poltsamaaraamatukogu@arvekeskus.ee
(Pajusi Raamatukogu) Põltsamaa Raamatukogu 75003051 poltsamaaraamatukogu@arvekeskus.ee
(Tapiku Raamatukogu) Põltsamaa Raamatukogu 75003051 poltsamaaraamatukogu@arvekeskus.ee
Puurmani Lasteaed Siilipesa 75025578 la@arvekeskus.ee
Puurmani Mõisakool 75025590 kk@arvekeskus.ee
Adavere Põhikool 75023533 adaverepohikool@arvekeskus.ee
Esku-Kamari Kool 75023547 eskukamarikool@arvekeskus.ee
Lustivere Põhikool 75023527  lustiverepohikool@arvekeskus.ee
Põltsamaa Valla Päevakeskus 77000105 poltsamaapaevakeskus@arvekeskus.ee
(Põltsamaa Vallaraamatukogu)
Põltsamaa Raamatukogu
75003051 poltsamaaraamatukogu@arvekeskus.ee
SIHTASUTUSED (KELLELE OSUTATAKSE RAAMATUPIDAMISTEENUST)
Sihtasutus Põltsamaa Sport 90007786 poltsamaasport@arvekeskus.ee
Puurmani Mõisa Sihtasutus 90010574 sa@arvekeskus.ee

 

NB! Palume arvel märkida arve saajaks ja arve maksjaks vastav allasutus (allasutuse registrikood).

Toimetaja: MARELLE MÄND