Uudised ja teated

« Tagasi

Valmis Põltsamaa linna rohestruktuuri analüüs

Vallavalitsuse tellimusel valmis Põltsamaa linna rohestruktuuri analüüs, mille eesmärk on teha üldistusi ja ettepanekuid linna rohestruktuuri arendamiseks. 
 
Töö sisaldab metoodikat haljastuse hindamiseks, haljastu ülevaadet ja analüüsi ning ettepanekuid rohestruktuuri parema toimimise tagamiseks. Eraldi on tähelepanu pööratud Põltsamaa linna alleede olukorrale ning tehtud ettepanekud kesklinna looduskaitsealuste haljasalade piiride muutmiseks.
 
Analüüsiga on võimalik tutvuda valla kodulehel.
 
Töös esitatud hinnangud ja ettepanekud on soovituslikud, neid võib kasutada Põltsamaa linna rohevõrgustiku planeerimisel, haljastuse arengukava välja töötamisel, tänavahaljastuse rekonstrueerimislahenduste väljatöötamisel, aga ka muude linnaruumi puudutavate planeeringute ja projektide koostamise abimaterjalina.
 
Analüüsi autoriks on maastikuarhitektuuribüroo AB Artes Terrae OÜ.