Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus tutvustas haridusvõrgu ümberkorraldamise ajakava

Vallavolikogu hariduskomisjoni, vallavalitsuse ja haridusasutuste juhtide eilsel koosolekul visandati võimalikke alternatiive valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks ja lepiti kokku reformi ettevalmistuste ajakavas.
 
Kohapeal moodustatud töörühmad ja vallavalitsus pakkusid välja ligi kümmekond erinevat võimalust Põltsamaa valla kooli- ja lasteaiavõrgu ümberkorraldamiseks. Kuna paljud mõtted kattusid, siis otsustas vallavalitsus need korrastada ja kutsub 29. juuniks kokku uue koosoleku.
 
Lisaks volikogu hariduskomisjonile ja haridusasutuste juhtidele oodatakse juuni lõpus toimuvale koosolekule ka hoolekogude ja õpilasesinduste esindajad. Arutelu juhib konsultatsioonifirma Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan, väliseksperdina on kaasatud haridus- ja teadusministeeriumi endine koolivõrgu juht Kalle Küttis.  Kavas on jõuda 2-3 põhialternatiivini, millega jätkatakse tööd edaspidi. 
 
Augustis-septembris plaanib vallavalitsus korraldada alternatiivide avaliku väljapaneku ja tutvustada neid õpetajaskonnale, hoolekogudele ja õpilasesindustele. Erinevate osapoolte arvamusi silmas pidades soovib vallavalitsus jõuda ümberkorraldusettepanekuni, mille kohta teeb otsuse detsembris kogunev volikogu. 
 
Praeguste kavade kohaselt korraldatakse Põltsamaa valla kooli- ja lasteaiavõrk ümber 1. septembriks 2021.
 
Haridusvõrgu ümberkorraldamisega soovib vallavalitsus optimeerida ja kaasajastada haridusasutuste juhtimist, vähendada haridusvõrgu ülalpidamisega seotud kulusid ning ühtlustada hariduse ja õpitoe kättesaadavust valla haridusasutustes.