Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus toetab Puurmanisse kogukonnaseltsi loomist

Põltsamaa Vallavalitsus soovib aidata kaasa kogukonnaseltsi tekkimisele Puurmanis, kes on huvitatud kohaliku elu edendamisest alevikus ja selle lähiümbruses.
 
Ideaalis kujutame ette, et loodav selts toimib mittetulundusühinguna, kes on avatud uutele algatustele ning on Puurmani piirkonna arendamisel partneriks vallavalitsusele. Sarnaselt toimib piirkonna arendamine ja piirkonna huvide eest seismine täna nt Kamaris, Lustiveres, Pajusis.
 
MTÜ üks tegevussuundi võiks olla projektide algatamine ja eestvedamine, projektide toetustaotluste koostamine jms. Vallavalitsus on omalt poolt valmis sellele kõigele kaasa aitama. 
Kui tunned, et soovid midagi Puurmani heaks ära teha ja oled valmis panustama sellesse oma õhinat ja aega, anna endast teada aadressile raivo.suni@poltsamaa.ee.
 
Soovime novembri alguses korraldada Puurmanis ajurünnaku, et arutada kogukonnaseltsi loomisega seonduvat. Lisaks vahetaks mõtteid teemal, kuidas tagada Puurmanis kõige paremal moel avalike teenuste pakkumine ning mõelda ühiselt investeeringuvajadustele ja -võimalustele.
 
Vallavalitsus on hea meelega valmis aitama kaasa kogemusvahetusele teiste kogukonnaseltsidega.