Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd maaspetsialistile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi vabanevale

MAASPETSIALISTI ametikohale

 

 

Maaspetsialisti teenistusülesanneteks on maakorraldustoimingutega seotud küsimuste lahendamine; maareformist tulenevate küsimuste lahendamine; koha-aadresside muutmise, korrastamise ja uute aadresside määramise korraldamine; kohanimede määramise küsimustega tegelemine jms;

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on maaspetsialisti ametijuhendis (maaspetsialisti ametijuhend).

 

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Teenistusse asumise aeg: 02.08.2021

 

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (bakalaureus);
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • arvuti kasutamise oskus väga heal tasemel;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas ning koostöövõime;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas;
 • kaardirakendusprogrammide käsitlemise oskus;
 • joonestamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1350 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust;
 • kaugtöö tegemise võimalus.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 08.08.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Maaspetsialisti konkurss".

Lisainfo: majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, telefon 5308 1082.