Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd juristile

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi 
JURISTI ametikoha täitmiseks
 
Juristi teenistusülesanneteks on korraldada ja lahendada ametiasutuse tegevusega seotud juriidilisi probleeme; osutada juriidilist abi ametiasutuse teenistujatele, vallavalitsuse ja volikogu liikmetele ning ametiasutuse hallatavatele asutustele; esindada ametiasutust õigusalastes küsimustes; osaleda valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel jms;
Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on juristi ametijuhendis (Juristi ametijuhend).
 
Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald
Ametikoha koormus: täiskoormus
 
Teenistustähtaeg: määratud ajaks, ajutiselt äraoleva ametniku asendamine
 
Nõuded kandidaadile:
- juriidiline kõrgharidus (magistrikraad);
- vähemalt kaheaastane juristina töötamise kogemus;
- kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
- kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
- eesti keele oskus C1-tasemel;
- arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
- kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.
 
Kasuks tuleb:
- varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.
 
Omalt poolt pakume:
- põhipalka 1350 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam; 
- 35 kalendripäeva põhipuhkust;
- paindlikku tööaega;
- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.
 
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
- kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
- elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembril 2019 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Juristi konkurss". 
 
Lisainfo: vallasekretär Janne Veski, e-post janne.veski@poltsamaa.ee, telefon 518 7270.