Uudised ja teated

Vallavalitsus pakub tööd arendusjuhile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

ARENDUSJUHI ametikohale

 

Arendusjuhi teenistusülesanneteks valla arengusuundade väljatöötamise ja elluviimise koordineerimine; valla arengukava ja teiste valdkonna strateegiliste dokumentide koostamise korraldamine ja nende üle seire teostamine; valla eelarvestrateegia ja eelarve eelnõusse sisendi andmine; arendusprojektide algatamise koordineerimine ja tegevuste korraldamine; infosüsteemide kasutamise korraldamise koordineerimine; valla finantstegevuse analüüsimise ja arendamise korraldamine jms.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on arendusjuhi ametijuhendis (arendusjuhi ametijuhend).

 

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linna, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Teenistusse asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel (väga hea);
 • inglise keele oskus B2-tasemel (hea);
 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1800 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • erialast täiendkoolitust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 15.09.2021 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Arendusjuhi konkurss".

Lisainfo: abivallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee, telefon 505 7909.