Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus otsib vallamaja akende vahetajat

Kutsume Teid esitama pakkumust lihtmenetluse korras akende väljavahetamiseks aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.
 
Praegusega soovitakse vahetada välja 27 akent. Aknad on puidust kahekordsetel raamidel. Enamjaolt on aknad kas kuue- või kaheksaruudulised. Pakkumisi soovitakse PVC akendele, 3x klaaspaketiga. Akende avatused peaksid olema kõikidel nii kaldasendisse, kui ka pöördasendisse. Soovitakse säilitada fassaadi olemasolevalt ühtlane ilme, akende ruudustikud peaksid säilima ka uutel akendel. Muudatusi võib teha üldise ilme ühtlustamiseks. Esimese korruse aknad ja tualettruumi aken peaksid olema sissevaatamist takistava kaitsekilega või muu sarnase lahendusega varustatud (toonitud vms).
 
Tööde mahud:
 1.  27 akna eemaldamine ja uute paigaldamine järgmiselt
  1. Esimese korruse parklapoolsel küljel vahetada välja üks aken. Aknal on 8 ruutu. Akna ligilähedane mõõt on 1980x1300;
  2. Esimese korruse sisehoovipoolsel küljel vahetada välja viis akent. Kolm akent on 6-ruudulised ja üks 8-ruuduline, mille ligilähedased mõõdud on 1980x1300. Üks aken on väiksem, üheruuduline, ligilähedase mõõduga 600x600.
  3. Teise korruse teepoolsel küljel vahetada välja kümme akent. Kõik aknad on 8 ruudulised. Akende ligilähedased mõõdud on 1650x1450.
  4. Teise korruse parklapoolsel küljel vahetada välja üks aken. Aknal on 10 ruutu. Akna ligilähedane mõõt on 2400x1250;
  5. Teise korruse sisehoovipoolsel küljel vahetada välja kaheksa akent. Kuus akent on 8-ruudulised ja üks on 6-ruuduline, ligilähedase mõõduga 1980x1300. Üks aken on  üheruuduline, ligilähedase mõõduga 600x600. Üks aken on 6-ruuduline ligilähedase mõõduga 2000x450.
  6. Teise korruse poepoolsel küljel vahetada välja üks aken. Aken on 6-ruuduline, ligilähedase mõõduga 1980x1300.
 2. Välimiste aknapalede viimistlus (krohvimine);
 3. Aknaplekkide paigaldus;
 4. Sisemiste aknapalede viimistlus;
 5. Aknalaudade vahetamine;
 6. Vanade akende ja muu ehitusprahi utiliseerimine.
Põltsamaa Vallavalitsusel on õigus kõik hinnapakkumused tagasi lükata kui esitatud pakkumushind ületab vallavalitsuse kasutuses olevaid vahendeid ja hange ei ole selle hinnaga  otstarbekas. 
Pakkumus peab olema jõus 60 päeva. 
 
Hinnapakkumus esitada hiljemalt 5. detsembriks 2019, kell 15.00. Hinnapakkumus  saata aadressile Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 või info@poltsamaa.ee.
 
Kontaktisik: Mark Liivamägi, majandusosakonna juhataja (mark.liivamagi@poltsamaa.ee, 53 081 082).