Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus otsib Kuningamäe Mäenõlva kinnistule haldajat

Vallavalitsus on välja kuulutanud  kordushanke haldaja leidmiseks Kuningamäe puhkeala suusamäe ala püsijäätmetega täitmiseks
 
Hanke nimi: Kuningamäe puhkeala suusamäe ala täitmine püsijäätmetega 
Viitenumber: 226420
Hanke lühikirjeldus: Põltsamaa valla omandis oleva Kuningamäe puhkeala suusamäe (Mäenõlva, katastritunnus 61603:001:0021)   pinnasetäitekohas ettevõtetelt ja elanikelt ehitustegevusest tekkivate tavajäätmete ja maapõueseaduse kohase kaevise vastuvõtmine, maa-ala planeerimine ja täitmine vastavalt vertikaalplaneerimise projektile.
 
Pakkumuse esitamise tähtpäev ja kellaaeg: 21.09.2020 10:00
Lepingu kestus on alates lepingu sõlmimisest 5 aastat.