Uudised ja teated

« Tagasi

Vald otsib Roosisaare arenduse järelevaatajat

 
Pakkumuskutse 
 
Põltsamaa Vallavalitsus ja Põltsamaa Vallavara OÜ kutsuvad Teid esitama hinnapakkumist hankes „Omanikujärelevalve tööde teostamine Põltsamaa keskväljaku arendamisel Roosisaarele" eesmärgiga sõlmida teenuse osutamise leping omanikujärelevalve tööde teostamiseks Põltsamaa linna keskväljaku ehitustööde teostamisel. Tööde tellija on ehitustööde läbiviimiseks korraldanud riigihanke. Ehitustööde täpsema sisu, ehituslepingu projekti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2175572/general-info
 
Tehnilised tingimused omanikujärelevalve teostamiseks:
  1. Ehitustööde omanikujärelevalvet tegeval inseneril peab olema vähemalt teede inseneri tase  6 kutsetunnistus,.
  2. Omanikujärelevalvet tegeval inseneril peab olema kolme aastane järelevalve tegemise kogemus sarnastel teedeehitus objektidel.
  3. Hanke kestvus on orienteeruvalt kolm kuud, märts kuni juuni 2021. 
  4. Peale ehitustööde lõppu peab tegema garantiiaja jooksul iga-aastast ülevaatust ja garantiiaja lõpus väljastama kvaliteeditunnistuse. Arvestusega, et garantiiaja pikkus on 3 aastat objekti vastuvõtmisest.
  5. Teede järelevalveinsener peab omama õigust teede ehituse omanikujärelevalve teostamiseks vastavalt oma elukohamaa seadustele.
  6. Hinnapakkumisel esitada kolme sarnase omanikujärelevalve objekti andmed (objekti nimi, ehitusmaksumus, tellija).
  7. Tööde mahus on tellija hanke aegne nõustamine.
  8. Omanikujärelevalve teenust osutatakse lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, seejuures järgib omanikujärelevalve tegija oma töös Majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a määrust nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord".
  9. Pakkumust esitades ei pea esitama nimekirja teenuse osutamisel kaasatavate spetsialistide kohta, kuid palun tähele panna, et Teie edukaks osutumise korral tuleb vastavalt ehitusseadustiku § 24 lepingu täitmisse vajadusel kaasata isik(ud), kellel on vastava ehitustöö järelevalve teostamiseks nõutav pädevus.
  10. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille hind on madalaim. Madalaima maksumusega pakkumuse esitanud ettevõtjaga sõlmitakse käsundusleping omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.
Hinnapakkumine esitada digiallkirjastatult hiljemalt 18. märtsiks 2021. a kella 15.00-ks aadressile: info@poltsamaa.ee
 
Vaata lisaks!