Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus müüb Kalana külas Vallamaja kinnistut

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab digitaalse enampakkumise Kalana külas Vallamaja kinnistu (registriosa 1633035, katastritunnus 57301:003:0009, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 12438 m2) võõrandamiseks.

  • Enampakkumise alghind on 30 000 eurot.
  • osavõtutasu suuruseks 150 eurot, mis tasutakse Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumise esitamise tähtaega. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.
  • tagatisraha suuruseks 3 000 eurot, mis tasutakse Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumise esitamise tähtaega. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
  • Enampakkumine viiakse läbi ajavahemikul 01.12.2020 – 10.12.2020.
  • Pakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud ümbrikus märgusõnaga „Vallamaja, Kalana küla" Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.
  • Pakkumine peab sisaldama:

1. pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;

2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3. pakkumuse summa;

4. osavõtutasu tasumist tõendav dokument;

5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Hoones elab tähtajatu üürilepinguga isik. Põltsamaa vald võõrandab kinnistu koos kehtiva üürilepinguga.

Kõik vajalikud lepingud, joonised, fotod, dokumendid on saadaval enampakkumise tähtajani SIIT.

 

Täiendav info:

Mark Liivamägi, majandusosakonna juhataja

e-post: mark.liivamagi@poltsamaa.ee

Tel: 53 081 082