Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus müüb enampakkumisel Lustivere hooldekodu hoonet

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab digitaalse enampakkumise Lustivere külas Mõisa tee 2 katastriüksuse (registriosa 2656035, katastritunnus 61801:001:0813, ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9336 m2) võõrandamiseks.

  • Enampakkumise alghind on 265 000 eurot;
  • osavõtutasu suuruseks on 265 eurot, mis tasutakse Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumise esitamise tähtaega. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.
  • tagatisraha suuruseks on 26 500 eurot, mis tasutakse Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumise esitamise tähtaega. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
  • Enampakkumine viiakse läbi ajavahemikul 01.12.2020 – 10.12.2020.
  • Pakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud ümbrikus märgusõnaga „Mõisa tee 2, Lustivere küla" Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.
  • Pakkumine peab sisaldama:

1. pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;

2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3. pakkumuse summa;

4. osavõtutasu tasumist tõendav dokument;

5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Hoones tegutseb kehtiva rendilepingu alusel MTÜ Lustivere Hooldekodu, tähtajaga 30.06.2024. Põltsamaa vald võõrandab kinnistu koos kehtiva rendilepinguga. Põltsamaa Tervis SA on rajamas Põltsamaa linna uued hooldekodu hooned ning kuni valmimiseni kehtib MTÜ Lustivere Hooldekodul teenuse osutamise tegevusluba. Uute teenushoonete valmimine on prognoositavalt 2021-2022 aastal.

Kõik vajalikud lepingud, joonised, fotod, dokumendid on saadaval enampakkumise tähtajani SIIT.

 

Täiendav info:

Mark Liivamägi, majandusosakonna juhataja

e-post: mark.liivamagi@poltsamaa.ee

Tel: 53 081 082