Uudised ja teated

« Tagasi

Kandideeri Põltsamaa Valla Lasteaia direktoriks!

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 

PÕLTSAMAA VALLA LASTEAIA DIREKTORI ametikohale

 

Põltsamaa Valla Lasteaed on Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatav koolieelne lasteasutus, mis alustab õppe- ja kasvatustegevust 1. septembril 2021. Lasteaial on seitse õppekohta Põltsamaa valla haldusterritooriumil.

Põltsamaa Valla Lasteaia direktor tagab süsteemse ja tulemusliku juhtimise, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse ning efektiivse majandamise haridusasutuses.

Direktori esmasteks tööülesanneteks on uue haridusasutuse tegevuse alustamise koordineerimine; haridusasutuse meeskonna komplekteerimine; uue lasteaiahoone ehitusprotsessis osalemine jne. Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Valla Lasteaia direktori ametijuhendis.

Ametikoha asukoht: Pärna tn 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104 Jõgeva maakond

Tööaeg ja tähtaeg: täistööaeg, tähtajatu

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • pedagoogilised kompetentsid;
 • juhtimiskompetentsid (sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);
 • vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;
 • väga hea eesti keele oskus (vähemalt C1-tasemel);
 • arvutikasutamise oskus spetsialisti tasemel (MS Windows töökeskkond, internet);
 • analüüsimis- ja planeerimisvõime, otsustusvõimelisus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja oskus teha koostööd;
 • hea pingetaluvus, vastutustunne, korrektsus, täpsus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • juhtimiskogemus hariduse valdkonnas;
 • pedagoogiline haridus;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • võõrkeelte oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalk 2000 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kirjalik kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid juhina;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada Põltsamaa Vallavalitsusele aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48104 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Direktori konkurss" hiljemalt 25. märtsil 2021.

Lisainfo: abivallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee, telefon 505 7909; haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, e-post silja.peters@poltsamaa.ee, telefon 510 5889.