Uudised ja teated

« Tagasi

Osale elamumajanduse teemalises küsitluses!

Põltsamaa Vallavalitsus on kaardistamas vajadust uute elamispindade järele ja viib sellega seoses Põltsamaa piirkonna elanike seas läbi väikse küsitluse. Küsitluse tulemused aitavad meil kavandada ja arendada võimalikke elamuprogramme.

Küsitlusankeet asub aadressil https://forms.gle/CHvRcF3aqSq4Zq4j9

Küsitlusele vastamine võtab aega vähem kui 5 minutit. Küsitluse tulemused on anonüümsed ja neid ei viida kokku vastaja isikutega.

Kokkuvõtte küsitluse tulemustest avaldame valla kodulehel.