Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus kooskõlastas uueks õppeaastaks valla haridusasutuste koosseisud

Põltsamaa Vallavalitsus kooskõlastas esmaspäevasel istungil Põltsamaa valla haridusasutuste koosseisud ja otsustas viia majanduspersonali 1. septembrist 2020 Põltsamaa Halduse alla.
 
„Koolide ja lasteaedade eesmärk on pakkuda võimalikult head haridust. Selleks tahame haridusasutuste juhid vabastada koolide ja lasteaedade majandamisega seotud kohustustest," ütles Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.
 
Põltsamaa Halduse koosseisu viiakse koolide ja lasteaedade kokad, koristajad, abitöölised, majandusjuhatajad ja majahoidjad.
 
Lisaks otsustas vallavalitsus viia läbi muudatused mõningate haridusasutuste juhtimispersonalis, et valmistada ette valla haridusvõrgu ümberkorraldamist 2021. aasta septembrist. 
 
Uuest õppeaastast kaovad Puurmani Mõisakooli, Adavere Põhikooli ja Esku-Kamari Kooli õppealajuhatajate kohad. Põltsamaa lasteaedade Tõruke ja MARI direktorid jätkavad sügisest 0,5 ametikohaga. Vähenevad ka Aidu Lasteaed-Algkooli ja Pisisaare Algkooli direktori ametikohad – mõlemas kohas on need uuest õppeaastast 0,4 ametikohta.
 
„Muudatustega Põltsamaa lasteaedade direktorite ametikohtades soovib vallavalitsus ühel hetkel viia MARI ja Tõrukese ühe juhtimise alla," ütles Peters.
 
Õpilaste kahanev arv ja vajadus ühtlustada koolide õppepersonali on põhjuseks, miks mõnes valla koolis vähendatakse ka õpetajate, huvijuhtide ja ringijuhtide ametikohti. Näiteks Puurmani Mõisakoolis jätkab huvijuht uuest õppeaastast 0,5 ametikohaga, Pisisaare Algkoolis ja Esku Kamari Koolis 0,25 ametikohaga.