Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus kehtestas Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsuse 08.06.2020 korraldusega nr 2-3/2020/183 kehtestati Põltsamaa linnas, Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneering.
 
Nimetatud kinnistutele ja Viljandi mnt 3-le, ca 1,26 ha alale planeeriti hoonestusalad kaubandushoonetele, parkimis- ja liikluskorraldus ning juurdepääs Tallinna ja Viljandi maantee tänavatelt. Planeering on koostatud vastavalt muinsuskaitse eritingimustele, sest mõjualas paiknevad kaitsealused kinnismälestised. Planeering ei muuda kehtiva Põltsamaa linna üldplaneeringu põhilahendust. 
 
Planeeringulahenduse elluviimiseks seatud tingimuste järgimisel ei ole ette näha  negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale. Planeeringust huvitatud isik oli RRLektus AS.
 
Teavet planeeringu kehtestamise ja planeeringu sisu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe lingilt https://www.poltsamaa.ee/poltsamaa-linnas-viljandi-mnt-1-ja-tallinna-mnt-4a-detailplaneering  ja Põltsamaa Vallavalitsusest.