Uudised ja teated

« Tagasi

Valla kriisikomisjon täpsustas koroonapiiranguid Põltsamaa vallas

10. märtsil elektroonilise koosoleku pidanud Põltsamaa valla kriisikomisjon täpsustas 11. märtsist kehtima hakkavaid üleriigilisi piiranguid Põltsamaa vallas. Kriisikomisjon otsustas järgmist: 

Koolid

 • Alates 11.03.2021 viia kõik õpilased üle distantsõppele
 • 1.-4. klassi õpilastele, kelle vanematel pole võimalik korraldada lapsehoidu või olla lastega kodus, võimaldada vältimatutel juhtudel koolihoones viibimine ja osaleda seal korraldatud tegevustes ajavahemikul 8.00-12.30.
 • Erandjuhtudel tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

Lasteaiad

 • Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele soovitatakse lapsi vältimatu vajaduseta lasteaeda mitte viia. Vältimatu vajadus on lapsevanema tööalane vajadus.
 • Lastevanematel, kes jätavad oma lapsed koju, vähendada proportsionaalselt lasteaia kohamaksumust.
 • Lapsed antakse üle ja võetakse vastu ainult lasteaia hoovis.

Toitlustusasutused

 • Põltsamaa valla haldusterritooriumil on alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatuks jääb ainult toidu kaasamüük.

Teenindusettevõtted

 • Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustele.
 • Põltsamaa valla raamatukogudes on lubatud vaid raamatute laenutus või muud vältimatu vajadusega tegevused. Kohapeal lugemine ja vajaduseta viibimine ei ole lubatud.

Hoolekandeasutused, päevakeskused

 • Soovituslikult peatada külastajate lubamine siseruumidesse Lustivere Hooldekodus, Võisiku Kodus, Põltsamaa Kodus, SA Põltsamaa Tervise iseseisevas statsionaarses õendusabi osakonnas ja Põltsamaa Erihooldekodus.
 • Peatada külastajate lubamine Põltsamaa Valla Päevakeskuse (aadressil Pargi tn 2, Adavere alevik) siseruumidesse.

Avalikud saunad ja ujulad

 • Sulgeda Põltsamaa ujula kuni 11.04.2021.
 • Põltsamaa Päevakeskuses, Puurmani saunas ja Pisisaare spordikeskuses on sauna kasutamine lubatud vaid isikutel, kellel kodus puudub pesemisvõimalus ja ainult etteregistreerimisega. Korraga võib saunas viibida ainult üks leibkond ja kasutajate vahetumisel peab olema pool tundi.

Noorsootöö ja huvitegevus

 • Peatada Põltsamaa valla haldusterritooriumil avalikes siseruumides kõik noorsootöö, huvitegevuse, täienduskoolituse ja täiendõppe tegevused. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.
 • Välitingimustes kogu huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe ja noorsootöö on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.
 • Huvikoolid on suletud.

Avalikud kogunemised

 • Ära jätta Põltsamaa valla haldusterritooriumil asuvates avalikes siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised. Soovituslikult viia eelnimetatud tegevused läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt, järgides Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel. 
 • Kirikud tohivad avatuks jääda ainult individuaalseks palvetamiseks
 • Välitingimustes on lubatud läbiviia kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades.

Meelelahutus ja sporditegevus

 • Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud kultuurimajad, rahvamajad, seltsimajad, muuseuimid, ööklubid, laste mängutoad jms avalikud siseruumid olema külastajate jaoks suletud. Asutustes, kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõudeid. 
 • Siseruumides treenimine ei ole lubatud (v.a riiklikult kehtestatud erisused). 
 • Välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks inimest, sh juhendaja ning teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Vallavalitsuse töökorraldus

 • Teenistujate kontaktid on saadaval Põltsamaa valla veebilehel ja vallamaja sissepääsu juures. Vallavalitsuse töötaja võtab kodanike vastu vaid tungival vajadusel ja selleks lepitakse eelnevalt kokku vastuvõtt. 

Muud teemad

 • Teha Politsei- ja Piirivalveametiga järgmise kontrolli läbiviimisel koostööd, andes patrullidele jagamiseks korduvkasutatavaid maske jagamiseks.
 • Rääkida läbi Jõgevamaa Ühistranspordikeskusega, et leida võimalusi kuidas bussidesse saaks jaotada ühekordseid kaitsemaske, mida anda isikutele, kellel seda pole.
 

Kriisikomisjoni pöördumine:

 • Olukord on erakordselt kriitiline. Aita päästa elusid! Eestis levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi. Haiglasse pöördub üha enam inimesi ja seal on vabad vaid loetud kohad. Uusi voodikohti suudetakse avada ainult muu ravi arvelt. 
 • Püsime kodus! Aitame nii vältida raskeid haigusjuhte!
 • Jätame ära kõik kohtumised, koosolekud ja peod! Suhtleme turvaliselt! Viirus ei levi, kui suhtleme veebis ja telefonitsi.
 • Oleme teiste inimeste suhtes mõistvad! Aasta on olnud raske kõigi jaoks.
 • Kasuta võimalust, kui sind vaktsineerima kutsutakse! Kõik Eestis kasutatavad vaktsiinid aitavad ära hoida rasket haigestumist.
 
Vaata lisaks!