Uudised ja teated

« Tagasi

Valla kriisikomisjon täpsustas avalike ürituste korraldamisega ja hoolekandeasutuste külastamisega seonduvat

Pärast mitmekuulist vaheaega taas kogunenud Põltsamaa valla kriisikomisjon täpsustas Vabariigi Valitsuse poolt 26.07.2021 kehtestaud piiranguid vallas toimuvate avalike ürituste lubade taotlemisel ja andis soovituslikud käitumisjuhised valla hoolekandeasutustele.

Avaliku ürituse loa taotlemisega seoses otsustati:

  1. Ürituste korraldajatel arvestada, et avalike ürituste lubade taotlemisel tuleb esitada ka tegevuskava, mis annab ülevaate kuidas peetakse kinni kehtivatest piirangutest ( alates 2. augustist on siseruumides lubatud kuni 500 ning piiratud territooriumiga õues toimuvatel üritustel ja tegevustel kuni 1500 osalejat; alates 9. augustist siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat);
  2. Ürituste korraldajatel arvestada, et piirangud on väga muutuvad ning ürituste läbiviimine ei saa olla kindel.
  3. Soovituslikult loendada igale üritusele sisenejad ja lahkujad, et oleks korraldatud lubatud piirarvudest kinnipidamine.

Seoses hoolekandeasutustega palus kriisikomisjon asutustel olla valmis, et lähiajal võib muutuda kohustuslikuks tõendite vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta küsimine. Samuti soovitati jätkata külastajate vastuvõtmist vaid eelregistreerimisega.

Loe lähemalt kriisikomisjoni protokollist!