Uudised ja teated

« Tagasi

Valla kriisikomisjon piiras liikumist spordi- ja mänguväljakutel

Valla kriisikomisjon kehtestas 26. märtsist liikumispiirangu Põltsamaa haldusterritooriumil asuvatel spordi- ja lastemänguväljakutel.

Otsus toetub Eesti Vabariigi peaministri kehtestatud piirangutele, mis hakkasid kehtima 25. märtsist:

  1. keelata avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;
  2. hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.
Sätestatud piirangud ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele.
 
Politsei- ja Piirivalveametil koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega tagab sätestatud
liikumisvabaduse piirangu täitmise korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.