Uudised ja teated

« Tagasi

Valla koolid liidetakse ühisgümnaasiumiga ja luuakse Põltsamaa Lasteaed

Põltsamaa Vallavolikogu toetas 27. veebruari istungil ettepanekut liita 1. septembrist 2020 valla koolid Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga. Lasteaiad ühendatakse vallaüleseks Põltsamaa Lasteaiaks.
 
26. veebruaril esitasid Põltsamaa valla koolide juhid volikogule omapoolse nägemuse valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks, kus tehti ettepanek liita kõik valla koolid Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga. Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon toetas seda mõtet ja esitas koolijuhtide nägemuse volikogule otsuse-eelnõu parandusettepanekuna.
 
Puurmani mõisakoolis kogunenud volikogu hääletas parandusettepaneku poolt. Otsus sai 18 poolthäält. Vastu oli 3 ja erapooletuks jäi 1 volikogu liige.
 
Otsuse tulemusena lõpetavad 31. augustil 2020 iseseisvate õppeasutustena tegevuse Adavere Põhikool, Lustivere Põhikool, Esku-Kamari Kool, Pisisaare Algkool, Aidu Lasteaed-Algkool ja Puurmani mõisakool. 
 
Koolid liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga ja need hakkavad oma senistes asukohtades tegutsema ühisgümnaasiumi õppekohtadena. Põltsamaa Ühisgümnaasium jätkab tegutsemist oma nime all.
 
Volikogu otsuse tulemusena lõpetavad 31. augustil iseseisvate asutustena tegevuse ka Põltsamaa lasteaiad MARI ja Tõruke ning Puurmani lasteaed Siilipesa. Nende ning Adavere, Lustivere, Esku-Kamari, Pisisaare ja Aidu lasteaedade asemele luuakse 1. septembrist 2020 vallaülene lasteaed – Põltsamaa Lasteaed, mille õppe- ja tegutsemiskohad jäävad praegustesse asukohtadesse.
 
Volikogu otsus on esimeseks sammuks Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamisest, mille eesmärk on kohandada Põltsamaa koolivõrk vastavaks tänastele vajadustele ja võimalustele.
 
Põhjalikuma selgituse haridusvõrgu ümberkorraldustest ja edasistest tegevustest annab vallavalitsus uue nädala alguses.