Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald kaardistab kiirkompostri või biojäätmete konteineri soovijaid

Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub biojäätmete kogumine tekkekohalt kohustuslikuks 2023. aasta sügisest.
 
Ülemineku soodustamiseks esitab Põltsamaa vald elanike toetamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse kodude juurde paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud konteinerite (80- ja 140-liitrised) ning kodukompostrite (kuni 420 liitrised) ostuks.
 
Kiirkompostrid, mis on Põltsamaa vallal kavas hankida, on soojustatud ja töötavad aastaringselt. Selline sorteerimisvõimalus kinnistul on mugav ja annab võimalused väärtusliku komposti kasutamiseks koduaias. Ühe kompostri eeldatav maksumus on umbes 200 eurot, millest minimaalne omaosaluse määr on 10%. Tegelik omaosaluse suurus sõltub huviliste hulgast ja taotluste arvust.
 
Selleks, et kaardistada meie valla elanike vajadusi palume kõigil eramajade omanikel ja korteriühistutel vastata lühikesele küsitlusele:
 
 
NB! Tegemist on andmete kaardistamisega rahastuse taotlemiseks; osalemine ei taga kompostri või biokonteineri soetamiseks toetuse saamist, kuid positiivse rahastusotsuse korral on toetuse saamise eesõigus antud küsitluses osalejatel.
 
Taotlemiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused:
  • taotlejal on Põltsamaa vallas sissekirjutus 31. detsembril 2021 majapidamises, kuhu kodukompostrit soovitakse;
  • taotleja elab hoones, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga.
Küsitlusele saab vastata 14. oktoobrini 2021.