Uudised ja teated

« Tagasi

Vaadates tagasi ja mõeldes edasi

Põltsamaa ühendvald sai tänavu 3-aastaseks. Vahel on endalegi üllatav, kuivõrd erinevad olid omal ajal piparkoogid ühte kappi pannud omavalitsused. Kui mõni neist püüdis võimalikult palju toetuda kogukondlikule algatusele, siis teises võeti enesestmõistetavana seda, kui vallavanem tegeles isiklikult tänavalt kommipaberite ja suitsukonide koristamisega.
 
Kolme aasta jooksul on vald muutunud terviklikumaks, aga erinevat laadi suhtumist omavalitsusse kohtab tänaseni. 
 
Üldlevinud määratluse järgi on omavalitsuse ülesanne tagada inimeste eluks vajalike teenuste kättesaadavus. Teenuste loetellu mahuvad nii heakord, teed- ja tänavad, jäätmemajandus, ühistransport kui ka haridus, sotsiaalabi, noorsootöö, kultuur jms. Põltsamaa vallas on kõik need teenused korraldatud. Mõnes valdkonnas on arenguruumi võibolla rohkem kui teises, aga tervikuna on pilt päris hea.
 
Ühinenud omavalitsuses peavad sarnased teenused olema korraldatud läbipaistvalt ja ühetaoliselt. Teenuste ühtlustamine on olnud üks keskseid teemasid, millega Põltsamaa vald on ühinemisjärgselt tegelenud.
 
Muutused on toimunud samaaegselt erinevates valdkondades. Mõne jaoks on need toonud kaasa senisest rohkem tööd ja suurema palga, teise jaoks on see kahjuks tähendanud töökoha kaotust. Ümberkorraldused on valla tulevikku silmas pidades paratamatud. Püüame neid teha võimalikult valutult. 
 
Kuna vald on suur ja vallavanem ei jõua iga abivajaja juurde, on väga oluline, et inimesed ja kogukonnad võtaksid ise senisest suurema initsiatiivi kohaliku elu korraldamisel. Selles osas on meil viimastel aastatel mitmeid  positiivseid näiteid.
 
Tapiku Külade Selts on aastast aastasse arendanud külakeskust ning algatanud kõrvitsapeo, mil on potentsiaali köita ka kaugemate inimeste tähelepanu. Põltsamaa kohvikute päeva kõrval lisab kohalikule elule vürtsi Puurmani kohvikute päev. Külaseltsideta Kamaris, Adaveres, Lustiveres, Umbusis ja Pajusis ei kujutagi hästi ette elu neis paigus.
 
Et luua midagi uut ja põnevat, ei pea tingimata olema rahakott puuga seljas. Ettevõtmisele annab sageli sisu  õhin ja koostegemise rõõm. Kui see kõnetab inimesi ja kogukonda laiemalt, siis oleme võimaluste piires ka vallavalitsusena valmis õla alla panema.
 
Heites pilgu tagasi, võib öelda, et  eriolukorraline 2020. aasta oli üle ootuste tegus. Astusime edasi suure sammu uue Põltsamaa lasteaia ja hooldekodu suunas. Lõpusirgele on jõudnud valla haridusvõrgu ümberkorraldamine. Vald uuendas ligi 8,5 km teid ja tänavaid ning umbes 4000 m2 parklaid, pannes teiste hulgas katte alla Põltsamaa kalmistu parkla, uue näo sai kultuurimaja esine. Sügisel algas tänavavalgustuse uuendamine. Oleme ette valmistanud projekti Roosisaare uuendamiseks ja turuala arendamiseks. Suve alguses avas uksed Kamari veelauapark ja lossis algasid ettevalmistused suuremateks ehitustöödeks. Käivad ehitustööd Pargi  tänaval.
 
On ekslik arvata, et Põltsamaa linna arendused on jätnud unustusse teised valla piirkonnad. Linna ja mitte-linna vastandamine on üldse üks kahtlane tegevus. See põhineb mingil ebamäärasel emotsioonil, loob usaldamatust ja pärsib valla kui terviku arengut.
 
Tänavu projekteeriti ümber ja rajati Tapikusse uus Kõpu-Tapiku ristmik, kõvakatte said Lahavere-Tapiku tee ja Annikvere-Umbusi tee. Algas tänavavalgustuse uuendamise projekt, mis toob rohkem valgust Puurmani alevikku ning Pikknurme ja Laasme küladesse. Kui see projektiosa läbi, algab tänavavalgustuse uuendamine veel 12 valla piirkonnas. Aasta esimesel poolel kolisime Aidu ja Pajusi raamatukogud tänapäevastesse ruumidesse, oleme alustanud ettevalmistusi Puurmani lasteaia rekonstrueerimiseks ning Põltsamaa-Esku ja Puurmani-Kursi kergteede ehituseks. Need on vaid suuremad asjad, mis esimesena meenuvad.
 
Oli tegus aasta! Oli ka õpetlik aasta, mis näitas, et alati ei piisa heast mõttest ja kavatsusest. Oluline on seda mõtet ja kavatsust jagada ka teistega, kuulata ära eriarvamused ning lähtuda lihtsast talupojatarkusest – „üheksa korda mõõda, üks kord lõika".   
 
Seekordsed jõulud on tõesti erilised. Koroonaviiruse levik sunnib meid senisest rohkem koduseinte vahele ja pere ringi. Aga nähkem selleski väärtust ja positiivseid võimalusi, mida meenutada aastate pärast.  
 
Andres Vään
Vallavanem