Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 8. juuni istungist

  • Kinnitati Põltsamaa Valla Päevakeskusele kuulunud elektriauto võõrandamise enampakkumise tulemused.
  • Anti nõusolek  kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamiseks (Kadaka tee 9a ja Tehnika 42e/1). 
  • Energia kokkuhoiu eesmärgil lülitatakse ajutiselt ajavahemikuks 15.06-17.08.2021 Põltsamaa valla haldusterritooriumil välja tänavavalgustus.  
  • Rahuldati korteriühistute toetamise taotlusvooru taotlused. Toetuste taotluste summa on kokku 18601,36 eurot.
  • Otsustati korraldada Põltsamaa linnas Tallinna mnt 1 katastriüksusele planeeritud päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.
  • Muudeti Puurmani alevikus asuva Ülejõe tänav katastriüksuse koha-aadressi ja määrati katastriüksuse uueks koha-aadressiks Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani alevik, Pargi tänav.
  • Muudeti Pauastvere külas Ennumetsa katastriüksuse koha-aadressi.
  • Anti nõusolek otsustuskorras tasuta hoonestusõiguse seadmise menetluse alustamiseks Põltsamaa Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnistule  Põltsamaa Vallavara OÜ kasuks.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 8 334,00 eurot avaliku juurdepääsu välja ehitamiseks Põltsamaa linnas Kalda tn 8 kinnistule.
  • Vaadati läbi vallavolikogu õigusaktide eelnõud.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.