Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 3. augusti istungist

  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 7000 eurot Pajusi piirdemüüri ida poolse külje taastamistööde lõpetamiseks. Piirdemüür paikneb mõlemal pool Pajusi külamaja ning alal, kus toimuvad Põltsamaa valla mitmed suursündmused (nt Pajusi mudajooks, Pajusi Lõõtsa- ja Masinapäev jms). Tegemist oluliste valla maineüritustega, kus muuhulgas on vajalik tagada ohutus.
  • Määrati Põltsamaa linnas Tehnika tn L3 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% transpordimaa. Varem sihtotstarbeta maana määratletud katastriüksusel asub Tehnika tänavat teenindav maa.
  • Otsustati sõlmida JAHISELTSIGA OTT kinnisasjade jahindusliku kasutamise leping 14 Põltsamaa vallale kuuluva kinnisasja kasutamiseks. Kinnisasjad asuvad Aidu jahipiirkonnas ja need antakse jahiseltsile tasuta kasutada 31. maini 2031.
  • Otsustati sõlmida Põltsamaa Jahiseltsiga kinnisasjade jahindusliku kasutamise leping 82 Põltsamaa vallale kuuluva kinnisasja kasutamiseks. Kinnisasjad asuvad Põltsamaa jahipiirkonnas ja need antakse jahiseltsile tasuta kasutada 30. juunini 2031.
  • Määrati Põltsamaa vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimed järgmiselt: Nurga külas asuv Metskonna peatus nimetati ümber Valksaare peatuseks ja Rõstla külas asuv  Rõstla  peatus nimetati ümber Lagediku peatuseks.
  • Otsustati väljastada FIE-le Laire Soom kehtiva taksoveoloa alusel taksoveoteenuse osutamiseks talle kuuluvale SEAT LEON (riiklik registreerimismärk 436DCK) sõidukikaart.
  • Määrati Põltsamaa valla valimiskomisjoni asukohaks Põltsamaa vallamajas paiknev vallasekretäri kabinet (Põltsamaa linn, Lossi tänav 9, teine korrus).

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.