Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 23. märtsi istungist

  • Nõustuti Põltsamaa linnas Lossi tn 7 kinnisasja (registriosa nr 2598435, katastritunnus 61701:008:0016) kaasomandi lõpetamisega ja korteriomandite moodustamisega ning volitati abivallavanem Karro Külanurme esindama Põltsamaa valda notariaalsete toimingute tegemisel. Lossi tn 7 kinnisasjast 7/15 kuulub Põltsamaa vallale ja 8/15 eraisikule. Selleks, et omanikel oleks lihtsam endale kuuluvat vara kasutada ja käsutada, on omanikud pidanud läbirääkimisi kaasomandi lõpetamiseks. Hoone eripäradest tulenevalt on seal võimalik ja mõistlik moodustada 3 korteriomandit, millest 1 hakkab kuuluma Põltsamaa vallale ja 2 eraisikule.
  • Otsustati läbi viia hange Põltsamaa linna tänavate aastaringse hoolduse teenuse osutajate leidmiseks ning moodustati hanke läbiviimiseks 5-liikmeline ajutine komisjon. Komisjoni kuuluvad: Kristi Klaos (komisjoni esimees), Mark Liivamägi, Aivar Aigro, Ene Kivineem, Loreida Küppas.
  • Otsustati läbi viia hange Põltsamaa linnas asuva Tööstuse tee ning Pauastvere külas asuvate Töökoja harutee ja Töökoja tee rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks ning moodustati  hanke läbiviimiseks 5-liikmeline ajutine komisjon. Komisjoni kuuluvad:  Kristi Klaos (komisjoni esimees), Mark Liivamägi, Aivar Aigro, Ene Kivineem, Loreida Küppas.
  • Muudeti huvihariduse ja huvitegevuse kava.  Seoses riigi poolt eraldatud huvihariduse ja – tegevuse toetussumma vähenemisega 29 428 euro võrra, oli vaja muuta ja kinnitada uus huvitegevuse kava.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.