Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 16. märtsi istungist

  • Lubati sulgeda Pisisaare Algkooli ja Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaed ajutiselt kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 28.06.- 31.07.2021.
  • Nõustuti Aidu külas Jaani katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
  • Seati Adavere alevikus asuvale Kuuse tn 4a kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on vee- ja kanalisatsioonirajatiste rajamine ning omamine.
  • Kinnitati Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2021. aasta hankeplaan.
  • Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.