Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 9. novembri istungist

  1. Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projekti aruanded.
  2. Seati Põltsamaa linnas Tallinna mnt 4a, Viljandi mnt 1 ja Viljandi mnt 3 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on maakaabelliini, liitumiskilbi ja alajaama kasutusõiguse seadmine.
  3. Seati Kõpu külas Aidu järv kinnisasjale sundvaldus Telia Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabli rajamine.
  4. Otsustati korraldada digitaalne enampakkumine Kalana külas Vallamaja kinnistu võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 30 000 eurot.
  5. Otsustati korraldada digitaalne enampakkumine Lustivere külas Mõisa tee 2 katastriüksuse  võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 265 000 eurot.
  6. Moodustati mittetulundusliku tegevuse toetamise ettepanekute hindamiskomisjon. Komisjoni esimeheks kinnitati Andres Vään, komisjoni liikmeteks Janne Karu, Riina Paluoja, Margus Metsma, Ulvi Punapart, Jako Jaagu, Helina Amur, Marko Uusküla ja Merike Sumla.
  7. Kinnitati Puurmani Mõisakooli direktori ametikohale Helina Amur.