Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 9. märtsi istungist

  • Kehtestati alates 01.04.2021 Põltsamaa valla kalmistute tasuliste teenuste hinnakiri järgmiselt: 1) kabelite kasutamine leinatalituste läbiviimiseks üks kord 30 eurot; 2) külmkambri kasutamine Põltsamaa linna kalmistul üks ööpäev 10 eurot. Liiva kasutamine hauaplatside hoolduseks on tasuta.
  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldust nr 2-3/2021/49, millega anti MTÜle Kütimäe külaselts kasutada korralduse lisas märgitud alad Arisvere külas. Külaselts saatis vallavalitsusele kirja, millega soovib kasutusele võtta ainult ühe ala Kütimäe kinnisasjast, mistõttu oli vajalik muuta senist korraldust.
  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 14.12.2020 korraldust nr 2-3/2020/420, millega  nõustuti Tõrve külas Ülejõe katastriüksuse jagamisega ja määrati moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbed. Kuna korralduses oli eksitud ühe katastriüksuse sihtotstarbe määramisel eksitud, oli vajalik korraldust muuta.
  • Otsustati korraldada digitaalne enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Põltsamaa vallale kuuluvale Kannikese tn 3 hoonestamata kinnistule (registriosa number 2273035, katastritunnus 61701:001:0006, elamumaa 100%, pindala 1300 m2).
  • Määrati Kalme külas Veskisaare, Põltsamaa metskond 126 ja Põltsamaa metskond 20 katastriüksustel asuvale moodustatavale liikluspinnale kohanimeks Mudametsa tee.
  • Otsustati kuulutada välja avalik konkurss Põltsamaa Valla Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks. Konkursi läbiviimiseks moodustati 6-liikmeline konkursikomisjon järgmises koosseisus: vallavanem Andres Vään (komisjoni esimees), vallasekretär Janne Veski, abivallavanem Karro Külanurm, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, personalispetsialist Annika Teesaar, vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Merle Mölder.
  • Otsustati toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks. 
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.