Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 23. novembri istungist

  1. Kinnitati Põltsamaa valla koolides 2021. aastaks õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks 1920 eurot aastas, s.o 160 eurot kuus.
  2. Kinnitati Põltsamaa valla koolieelsetes lasteasutustes 2021. aastaks majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 5280 eurot aastas, s.o 440 eurot kuus. Tasandusrühma majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks kinnitati ühe lapse kohta 8424 eurot aastas, s.o 702 eurot kuus.
  3. Kinnitati 2021. aastaks Põltsamaa Muusikakooli põhiõppes õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 3 084 eurot aastas, s.o 257 eurot kuus.
  4. Kinnitati alates 01.01.2021 Põltsamaa Halduse poolt välja müüdava toidu hinnaks 2 eurot portsjon ja koos karbiga 3 eurot portsjon. Toiduraha maksmise aluseks on vallavalitsuse rahandusosakonna poolt väljastatav arve.
  5. Anti FIE-le Anu Karv  Vägari külas Kooli tee 4 kortermajas asuvast mitteeluruumist nr 15   juuksuriteenuse osutamiseks üürile 48,3 m2 tähtajaga 31.03.2026.
  6. Muudeti Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvet
  7. Kinnitati riigihanke tulemused. Põltsamaa Vallavalitsus viis läbi raamlepingu hankega nr 202008 seotud minikonkursi  „Elektrienergia ostmine 2021. aastaks"  Põltsamaa Vallavalitsusele, tema hallatavatele asutustele, valla sihtasutustele ja valla osalusega osaühingule. Tähtajaks laekus kolm pakkumist. Edukaks tunnistati INTER RAO Eesti OÜ pakkumus summas 42,96 eurot/MWh.
  8. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.