Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 17. jaanuari istungist

  • Seati Põltsamaa vallale kuuluvale Silla, Parvei tänav, Pajusi maantee ja Puduküla tänav    kinnisasjale Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on siderajatiste ehitamine, kasutamine, korrashoid, ümberehitamine ja lammutamine.
  • Kinnitati Lustivere piirkonna ja Pajusi piirkonna talihoolde riigihanke tulemused. Lustivere piirkonnas tunnistati edukaks OÜ Lustivere Põld pakkumus tunnihinnaga 85 eurot (käibemaksuta). Pajusi piirkonnas tunnistati edukaks Andres Sutti pakkumus tunnihinnaga 69 eurot (käibemaksuta).
  • Seati Puurmani alevikus Tallinna mnt 11 kinnisasjale sundvaldus OÜ SONICTEST kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektroonilise sidevõrgu rajamine. Sidevõrk on vajalik renoveeritava Puurmani lasteaia ja naaberkinnistu fiiberoptilise sideühenduse jaoks.
  • Seati Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnisasjale sundvaldus Adven Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on kaugküttetorustiku rajamine, käitamine, hooldus, remont, korrashoid ning arendamine. 
  • Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Põltsamaa vallale kuuluv Põltsamaa linnas Põhja-Kaare põik 1 kinnisasi (registriosa nr 2833835, katastritunnus 61701:005:0006, pindala 1276 m2, sihtotstarve elamumaa 100%). Enampakkumise alghind on 8300 eurot.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.