Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 16. novembri istungist

  1. Seati 14-le Põltsamaa vallale kuuluvale kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on Põltsamaa linna elektrivälisvõrgu rekonstrueerimine.
  2. Nõustuti Kaavere külas Vilja katastriüksuse, Kirikuvalla külas Ässa katastriüksuse ja Laasme külas Kuivati katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamisel tekkinud osadele koha-aadressid.
  3. Kinnitati Põltsamaa Raamatukogu nõukogu koosseis. Nõukogusse kuuluvad Riho Laanes, Liia Aun, Andres Kert, Inge Toode, Marika Viks, Helle Rümmel ja Riina Holtsmeier.
  4. Kinnitati Esku-Kamari Kooli hoolekogu koosseis. Hoolekogusse kuuluvad Evely Jõesoo, Kadri Arro, Silver Nõmmiksaar, Toomas Liebert, Monika Kütt, Gedtlin Tõniste ja  Annika Kreitsman.
  5. Kiideti heaks 12 hajaasustuse programmi projekti aruannet, algatati üks teenistuslik järelvalve, muudeti ühte varasemat vallavalitsuse korraldust ja algatati üks pärimismenetus.