Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 14. detsembri istungist

 • Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee rajamiseks seati riigile kuuluvale kahele Põltsamaa-Võhma tee äärsele kinnisasjale isiklik kasutusõigus Põltsamaa valla kasuks.
 • Kehtestati Põltsamaa Halduse poolt osutatavate teenuste hinnakiri, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2022.
 • Kinnitati riigihanke „Elektrienergia ostmine 2022" tulemused. Hanke eesmärgiks oli sõlmida hankeleping eduka pakkujaga elektrienergia ostmiseks 2022. aastaks Põltsamaa Vallavalitsusele, hallatavatele asutustele, valla sihtasutustele ja valla osalusega osaühingule. Hanke tingimustele vastas kaks ettevõtet. Edukaks tunnistati INTER RAO Eesti OÜ pakkumus (1,3 eurot käibemaksuta + Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna börsihind (eurot/MWh)). 
 • Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist eraldati asendushooldusteenuse osutamisega seotud kulude katmiseks 30 000 eurot. Teenust saavad kaks Põltsamaa valla last. 
 • Kinnitati Põltsamaa valla koolides 2022. aastaks õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks 1 848 eurot aastas (154 eurot kuus).
 • Kinnitati 2022. aastaks Põltsamaa Muusikakooli põhiõppes õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 3 180 eurot aastas (265 eurot kuus) ja vabaõppes 2 544 eurot aastas (212 eurot kuus).
 • Kinnitati Põltsamaa valla koolieelsetes lasteasutustes 2022. aastaks majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 5580 eurot aastas (465 eurot kuus) ja tasandusrühma puhul 8928 eurot aastas (744 eurot kuus).
 • Tunnistati nurjunuks ja lõpetati Vägari külas  Põdra tee 8-4 asuva korteriomandi võõrandamise enampakkumine. Otsustati korraldada uus elektrooniline enampakkumine alghinnaga 5000 eurot.
 • Muudeti Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvet valla ja selle allasutuste eelarvete piires.
 • Delegeeriti hajaasustuse programmist tulenevad ülesanded vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile, kel on edaspidi õigus kiita heaks või tagasi lükata toetuse kasutamise aruandeid.
 • Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projekti aruanded.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.