Uudised ja teated

« Tagasi

Tunnusta meie tublisid vabaühendusi!

Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja konkursi Jõgevamaa 2019. aasta parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks
 
Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:
 
  • Jõgevamaa parim kodanikuühendus 2019
Vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsing, mittetulundusühing või sihtasutus, kes on 2019.aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
 
  • Parim kodanikuühenduse projekt või tegu 2019
Projekt,  sündmus, tegevus, teenus vms, mis 2019.  aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale. Ellu viidud projekt või tegu on ka edaspidi jätkusuutlik, sellesse on kaasatud erinevaid partnereid ja sellest on saanud kasu märkimisväärne arv inimesi.
 
  • Ettevõtlik vabaühendus 2019
Mittetulundusühing või sihtasutus, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud.
 
  • Väärt algatus 2019
Eraisik või eraisikute grupp, ettevõte, kohalik omavalitsus või asutus/organisatsioon (mitte mittetulundusühing), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.
 
  • Sädeinimene 2019 (tunnustuse annab välja Jõgevamaa Kodukandi Ühendus) 
 Isik, kes on tuntud ja omab autoriteeti kodanikuühenduste hulgas Jõgevamaal ning on oma tegevusega toetanud ja kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Isik tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega ning on aktiivne oma kodukoha avaliku elu korraldamises.
 
Kandidaate võivad esitada kõik, kes soovivad vabaühendustes ja kodanikuühiskonna heaks tegutsejaid esile tõsta ja tunnustada.  
 
Palume tunnustamisankeedis  täita vastav kategooria / kategooriad  ja saata ankeet hiljemalt 1.novembri kella 17.00-ks Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse e-postile kersti@jaek.ee. Ankeeti saab täita ka otse veebikeskkonnas SIIN.
 
Parimate väljakuulutamine toimub 26.novembril 2019 tunnustamisõhtul Kuremaa lossis. Tunnustamisõhtule on lisaks parimatele oodatud ka kõik maakonna MTÜde esindajad.
 
Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee vald