Uudised ja teated

« Tagasi

Terviseamet tänab omavalitsusi ja kutsub inimesi valvsusele

Terviseamet tänab omavalitsusi panuse eest COVID-19 kriisis, kuid juhib tähelepanu, et viirus ei ole kadunud ja nakatumisohu vähendamiseks tuleb hoiduda riskikäitumisest.
 
„Hädaolukorra ohu olukorda jäämine kinnitab, et oht ei ole kadunud, viirus levib jätkuvalt Eestis ning on viimastel päevadel olnud mõõdukas kasvutrendis," ütles Terviseameti peadirektor Merike Jürilo. „Jätkuvalt on oluline, et igas asutuses on olemas piisav isikukaitsevahendite varu ja töötajatel oleks oskused neid vahendeid kasutada. Me peame üheskoos viiruse leviku tingimustes veel vastu pidama, sealjuures tuleb hoida eritähelepanu all riskirühmad ja hooldekodud."
 
Terviseametile on mõistetav ettevõtjate soov liikuda avalike ürituste korraldamisel või teenuste pakkumisel harjumuspärasema poole, kuid selleks tuleb siiski silmas pidada lihtsaid reegleid: 
 
  • haigetel inimestel tuleb püsida kodus. Soovitus hõlmab kõiki, nii koolilõpetajaid, õpetajaid, töötajaid kui ka avalike ürituste külastajaid;  
  • jälgida hingamisteede hügieeni (köhimisel ja aevastamisel katta suu ja nina); 
  • regulaarne kätepesu ning kätepesuvõimaluse ja/või desinfitseerimisvahendite olemasolu; 
  • võimalusel hoida distantsi ning hoiduda lähikontaktist (<2 m, >15min). Hajutada osalejate gruppe nii, et oleks võimalik hoida vajalikku distantsi ning arvestada gruppide hajutamisel teenuse osutamise koha suurusega. Teenuste osutamisel siseruumides tuleb eriti arvestada riskirühmadega (vanemaealiste ja krooniliste haigustega inimesed). Siseruumides tuleb järgida kehtivaid Terviseameti juhendeid. Grupitegevuste planeerimisel on soovitatav eelistada tegevusi õues;
  • tööruumide regulaarne tuulutamine, koristamine ning kontaktpindade desinfitseerimine pärast iga läbiviidud tegevust; 
  • kui tegevust ei ole võimalik viia läbi distantsilt, on soovitav kasutada kaitsemaski ja kindaid.