Uudised ja teated

« Tagasi

Terviseamet palub koroonaviiruse aktiivse leviku perioodil hinnata huviharidusega seotud riske

Pöördume Terviseameti poolt seoses murega COVID-19 leviku pärast noorte seas, mis on tihedalt seotud Tallinna ja Harjumaa, kuid ka Ida-Virumaa noorte vaba aja tegevustega.
 
Terviseameti andmetel on Tallinnas 82% üldhariduskoole seotud nakatumistega. Viimastel nädalalatel on haigestumise juurdekasv vanusegrupis 10-19 vastavalt 305% 45-ndal nädalal ja 101% möödunud nädalal.
 
See on murettekitav trend, millega seoses näeme, et erinevatest koolidest õpilasi kokku koondavad huvitegevused (treeningud, tantsukoolid, muusikakoolid, näiteringid, kunsti- ja käsitööringid, kooride ja orkestrite proovid jne) on hetkel väga olulised nakkuse levikut soodustavad kogunemised.
 
Eriti juhime tähelepanu kõrge riskiga tegevusaladele, kus viiruse leviku risk on suur ning pole võimalik rakendada viiruse tõkestamise meetmeid. Need on tegevused, millega kaasneb forsseeritud õhuvool, mis eritab suuremas koguses haigusetekitajaid ning millega kaasneb tihe kontakt (koorilaulud, orkestriproovid, spordialad, kus meeskonna liikmed omavahel suhtlevad ja on tihedas kontaktis).
 
Paljud lapsed kannavad viirust asümptomaatiliselt või väga kergete sümptomite esinemisel ja annavad seda ka edasi. Tihtipeale ei märgata, et lapsel võivad olla haigussümptomid ja sellega tekib suurem leviku risk.
 
Kuigi suurim oht on hetkel Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, siis iga päevaga suureneb risk üle kogu Eesti.
 
Tänaste tegevuste eesmärk on piirata nakkuse levikut jõulueelsel perioodil just noorte seas. Kuna jõulud ja jõulude aegne pikem vaheaeg toob endaga kaasa suurenenud üle-Eestilist liikumist ja sotsialiseerumist, siis arvestades, et laste seas on asümptomaatilist levikut rohkem, suureneb risk, et viirus viiakse pühade ajal märkamatult nii vanemaealisteni kui ka kirikutesse ja mujale kultuuriürtustele, suurendades oluliselt nakkuse levikut üle terve Eesti.
 
Huviharidus ja haridus tervikuna on oluline toimimas hoida, ja me pingutame, et haridust ei peaks piirama, kuid vajame teie poolt olulisel määral abi, et seda saavutada.
 
Seoses sellega palume kriitiliselt üle vaadata noortekeskuste ja huviringide tegevused üle terve Eesti.
 
Mõistvale suhtumisele lootes ja rahulikku pühadeootust soovides,
 
Mari-Anne Härma
Peadirektori asetäitja
Terviseamet