Uudised ja teated

« Tagasi

Teade garaažibokside kasutajatele

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.12.2019 korraldusega nr 2-3/2019/570 „Vallavara valitseja määramine ja üürihindade kehtestamine" on Põltsamaa Haldus määratud Põltsamaa vallas Esku külas Pilistvere tee 3 kinnistul ja Kamari alevikus Tööstuse tn 2 kinnistul asuvate garaažide valitsejaks.

Sama korralduse alusel kehtestati alates 1. veebruarist 2020 eelpool nimetatud hoonete kasutamise rendihinnaks 0,2 eurot/m2.

Seoses eeltooduga soovib Põltsamaa Haldus teada garaažibokside kasutajaid, et nendega arutada garaažibokside kasutamist ja üürilepingute sõlmimist.

Palume Pilistvere tee 3 kinnistul ja Kamari alevikus Tööstuse tn 2 kinnistul asuvate garaažibokside kasutajatel helistada Põltsamaa Halduse sekretär-juhiabi telefonil 5191 9449 või kirjutada e-posti aadressil tiia.vahter@poltsamaahaldus.ee

Põltsamaa Haldus