Uudised ja teated

« Tagasi

Täname osalemast mõttenoppel!

 
 
Põltsamaa vald kutsus selle aasta oktoobrikuus kodanikke osalema mõttenoppes, mille eesmärk oli koguda ettepanekuid valla koostatavasse üldplaneeringusse. Ideid ja mõtteid sai esitada kirjalikult paberkandjal valla erinevates piirkondades või kanda ettepanekud mõttenoppe jaoks loodud kaardile. 
Hea meel on teatada, et 16.-31. oktoobrini toimunud ideekorjel laekus vallale 110 ettepanekut. Ettepanekuid esitati pea kõikidest valla piirkondadest, eriti aktiivsed olid Pajusi-Pisisaare, Puurmani ja Aidu-Vägari piirkondade elanikud. 
Näiteks olid piirkondade esitatud mõtete läbivad teemad kergliiklusteed, avalike teenuste säilimine ja bussiliikluse parendamine. Lisaks peeti oluliseks piirkonnale oluliste objektide arendamise jätkumist. Toodi välja Puurmani loss, Põltsamaa linnus ja Põltsamaa jõgi kui olulised sümbolid ja turismiobjektid. Samuti peeti oluliseks maapiirkondades töökohtade ja elamispindade tekkeks võimaluste loomist. 
Mida suurem on ühiskonnaliikmete kaasatus ja aktiivsus, seda terviklikum ja ühtsem on nägemus valla arengust. Täname kõiki osalemast ja ootame 2020. aasta jaanuaris-veebruaris osalema üldplaneeringu piirkondlikes töötubades, kus saab kaasa rääkida oma kodukandi arengus.