Uudised ja teated

« Tagasi

Talihooldus Põltsamaa valla teedel

Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel sõlmitud lepingud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutamiseks kuni 2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linnas kehtib varem sõlmitud leping ka kuni 2021. aastani.
 
Põltsamaa vallas on vallale kuuluvaid teid ja tänavaid ligikaudu 240 km, lisanduvad veel erateed ja riigiteed. Vald on talihoolduse paremaks korraldamiseks jagatud kaheksaks piirkonnaks ning eraldi Põltsamaa linn oma tänavate, kergteede, platside ja parklatega. Küsimuste ja probleemide kiireks lahendamiseks tuleb pöörduda otse piirkonna teenusepakkuja poole.
 
Vallavalitsuse poolt on kontaktisikuks ja tellija esindajaks teedespetsialist Aivar Aigro, tel 5918 0191, 776 8561, e-mail aivar.aigro@poltsamaa.ee
 
 • Adavere piirkonnas teostab lumetõrjet Merix OÜ Riho Meri +372 5648 5084  Adavere piirkonnda kuuluvad: Adavere alevik, Kalme küla, Pilu küla, Puduküla, Puiatu küla.

 

 • Esku piirkond teostab lumetõrjet AS TREV-2 Grupp Marten Miil +372 554 8979 Esku piirkonda kuuluvad: Esku küla, Kuningamäe küla, Lebavere küla, Mõhküla, Vitsjärve küla, Võisiku küla, Nõmavere küla, Räsna küla, Rõstla küla

 

 • Aidu-Vägari piirkonnas teostab lumetõrjet OÜ MOREEN Arvi Spelman +372 520 0933  Aidu-Vägari piirkonda kuuluvad: Aidu küla, Kauru küla, Kose küla, Kõpu küla, Lahavere küla, Tapiku küla, Tõivere küla, Vägari küla, Kaavere küla

 

 • Mällikvere-Annikvere piirkonnas teostab lumetõrjet AS TREV-2 Grupp Marten Miil +372 554 8979 Mällikvere-Annikvere piirkonda kuuluvad: Alastvere küla, Annikvere küla, Mällikvere küla, Pauastvere küla, Võhmanõmme küla

 

 • Lustivere piirkonnas teostab lumetõrjet  OÜ Lustivere Põld Meelis Marmor +372 525 0308 Lustivere piirkonda kuuluvad: Kaliküla, Lustivere küla, Neanurme küla, Pudivere küla, Tõrenurme küla, Sulustvere küla.

 

 • Puurmani piirkonnas teostab lumetõrjet  Puurmani Põllumajandusühistu Laine Lemberg +372 5331 5533 Puurmani piirkonda kuuluvad: Altnurga küla, Jüriküla, Kirikuvalla küla, Kursi küla, Laasme küla, Pikknurme küla, Tammiku küla, Tõrve  küla.

 

 • Puurmani alevikus teostab lumetõrjet Põltsamaa Vallavara OÜ Toivo Tõnson +372 505 0390

 

 • Umbusi-Kamari piirkonnas teostab lumetõrjet AS TREV-2 Grupp Marten Miil +372 554 8979 Umbusi-Kamari piirkonda kuuluvad: Kabla küla, Kamari alevik, Umbusi küla, Väike-Kamari küla

 

 • Pajusi piirkonnas teostab lumetõrjet Tuule Agro OÜ Mihkel Pullisaar +372 5234221Pajusi piirkonda kuuluvad: Aristvere küla, Kalana küla, Kõrkküla, Loopre, Luige küla, Mõisaküla, Mõrtsi küla, Nurga küla, Pajusi küla, Pisisaare küla, Sopimetsa küla, Uuevälja küla, Vorsti küla, Väljataguse küla.

 

 • Põltsamaa valla kergliiklusteedel, parklates ja platsidel teostab lumekoristustöid Põltsamaa Vallavara OÜ Toivo Tõnson +372 505 0390. Samuti teostab Põltsamaa Vallavara OÜ vajadusel kohalikel teedel, kergliiklusteedel, parklates ja platsidel libedusetõrjet.

 

 • Põltsamaa linn tänavaid, kõnniteid, parklaid ja platse hooldab Eesti Keskkonnateenused AS Janno Laht +372 508 9883 
 
 • Põltsamaa valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2 Grupp. Ettevõtte infotelefon on +372 554 8979 ja Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510. 
 
Olulisemad nõuded talihoolde tegemiseks:
 • Teed tuleb lumest lahti lükata hiljemalt 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist, k.a nädalavahetused ja riiklikud pühad.
 • Põltsamaa vallas toimub kinnistute/talude juurdepääsuteedel lumetõrje koos üldise lumetõrjega nende kinnistute/ talude juurde, kus alaliselt inimesed elavad.
 • Talihoolde alla kuuluvad lumetõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine, vajadusel teeäärsete lumevallide laiali lükkamine ja teeservade märgistamine.
 • Talihoolduse tegemisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma hiljemalt 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist. 
Hooldajatel on palve erateede omanikele käia läbi ja kontrollida, ega ei ole teede kohal või kõrval puid ja oksi, mis võivad takistada talvel lume lükkamist. Tee ääres kasvavate puude ja hekkide oksad tuleb kärpida teeäärest arvestades kahe meetri laiuselt ja nelja meetri kõrguselt, et traktorid saaks ohutult liigelda ja oksad peegleid või vilkureid küljest ei murraks.
 
Samuti tuleb kontrollida tee äärtes olevaid takistusi ja vajadusel eemaldada kivid või kännud ja kui ei ole võimalik kivi või kändu eemaldada tuleks see tähistada selliselt, et tähis oleks nähtav ka pärast lumevallide tekkimist hooldustööde käigus. Neil kinnistutel kellel on eelnevate aastate maamaks tasumata enne lund ei lükata kui võlad on tasutud, samuti on nende teedega kus takistused on kõrvaldamata ja talihooldemasin ei mahu ohutult läbi sõitma.
 
Soovitus on talude juurde mahasõidud, truubid, ohtlikud kohad, kõrvaldamata takistused, piirikupitsad jne markiiridega ära tähistada, et hooldajal oleks lihtsam tuisus ja pimedas orienteeruda.
 
Markiir valmistatakse plastmassist või puidust läbimõõduga 2–4 cm ja varustatakse 5 cm laiuse helkiva elemendiga. Markiiri kõrgus peab olema 1,0–1,5 meetrit teepinnast ja helkiv element markiiril vastavalt 1,0 meetri kõrgusel teepinnast.