Uudised ja teated

« Tagasi

Saame tuttavaks, valla arendusjuht Marilin Mölder!

15. novembril alustab Põltsamaa vallavalitsuses arendusjuhina tööd Marilin Mölder. Saame tuttavaks, Marilin! Räägi palun natuke endast. Kust oled pärit, kus õppinud ja varasemalt töötanud? 
  
Olen pärit pisikesest Pikknurme külast. Koolis käisin Puurmani Mõisakoolis (endine Puurmani Gümnaasium). Pean haridust ja haritust väga oluliseks, seetõttu olen omandanud baasteadmisi erinevatelt erialadelt. Olen õppinud Tartu Ülikoolis projektijuhtimist ning Maaülikoolis maaettevõtlust, lisaks oman logistiku kutset. 
Juba teismelisena soovisin väga asju organiseerida ega kartnud võtta vastutust. Korraldasin kohalikele noortele üritusi, panustasin aktiivelt külaseltsi ettevõtmistesse - sellest kõigest sai ilmselt alguse ka minu organiseerimispisik. 
Varem töötasin Eesti Kaitseväes ning Kaitseressursside Ametis. Olen selle kogemuse üle väga tänulik, sest see andis mulle võimaluse lihvida oma distsipliini- ja organiseerimisoskusi. Olen käinud ka ajateenistuses. Kuna seal tuli aeg-ajalt ette eneseületust nõudvaid olukordi, milles ma ei arvanud end kunagi leidvat, siis arvan, et inimene võiks proovida kõike vähemalt korra, enne, kui ütleb, et ta seda ei suuda. 
 
Mil määral oled varem puutunud kokku tööga omavalitsuses? 
Varasemalt olen omavalitsuse tööga kokku puutunud selle teenuse tarbijana. Kohalikus omavalitsuses ma töötanud ei ole. Samas ei ole töötamine avalikus sektoris mulle võõras, olen olnud selles tegev viimased 6 aastat ning soovin kindlasti jätkata. Töö avalikus sektoris on väga vastutusrikas. Otsused, mida teha või tegemata jätta, mõjutavad paljude inimeste eluolu. Samas on see hea võimalus ühiskonda panustada ning midagi paremaks muuta.
 
Millised on arendusjuhina Sinu olulisemad tööülesanded? 
Alustuseks püüan end võimalikult kiiresti viia kurssi, mis on Põltsamaa vallas toimumas, millised projektid töös, mida on plaanis kohe ette võtta, mis on Põltsamaa valla elanike huvid jne.  Pikemas perspektiivis hakkan koordineerima valla arendustegevusi, algatama arendusprojekte ning tegelema valla arengukavaga. Samuti tuleb tegeleda arendusega seotult infosüsteemide korraldamise ja finantsküsimustega. Kokkuvõttes – olen toetavaks vahelüliks idee ja lõpptulemuse vahel.
 
Mida tahad oma ametis ära teha? Mis on see, mis pakuks sulle selles ametis rahuldust? 
Minu suureks sooviks on elavdada kohalike inimeste igapäevaelu. Tahan, et tekiks rohkem kohtumispaiku, kus inimesed saaksid oma huvisid täiendada, teadmisi vahetada, omavahel tutvuda ning meeldivalt aega veeta. Suurt rõõmu pakuks see, kui iga Põltsamaa valla elanik, kusiganes maailma punktis ta ei asuks, räägiks uhkusega oma kodukandist Põltsamaa vallast ning oleks alati hea meelega huvitatud siia tagasi pöörduma. Samuti on oluline, et Põltsamaa valla elanikud tunneksid, et nende huvidega on arvestatud ning igaüks on siin hinnatud. 
 
Mis on need teemad, millele Põltsamaa vald peaks oma arengus lähiaastail keskenduma?  
Kasutama ehk julgemini ära juba olemasolevaid väärtusi meie valla tõmbekeskuses Põltsamaa linnas. Tubliks näiteks on siinkohal kaunilt renoveeritud Roosisaar ning varsti uue ilme saavad lossivaremed. 
Samas on oluline, et tõmbekeskuse edendamisel ei jääks teised valla asulad tähelepanuta. Peame panustama ka mujal elavate kodanike eluolu parandamisesse, olgu selleks valgustus, veevärk, teed, kohalik lasteaed või mõni muu murepunkt, mis on kohalikele oluline. 
Ühtlasi tahan toetada ettevõtlust. Oluline on luua tingimused, et olemasolevad tööandjad sooviksid ja saaksid meie vallas jätkata, aga samas oleks piirkond atraktiivne ka uutele investeeringutele. 
Ühtlasi näen võimalust ka kinnisvara edendamises, olemasolevate elamispindade kaasajastamises ning uue kinnisvara arendamises. Võttes arvesse praeguse ühiskonnakorralduse soodsat suhtumist kaugtöösse, Põltsamaa head geograafilist asukohta (igale poole jõuab kiirelt), võib Põltsamaa vallas elada igaüks.
Ideid on palju ja erinevaid. Samas olen avatud kõigile mõtetele. Kui kellelgi on mõni mure südamel või ettepanek, mida teha vallas teisiti või paremini, võtke julgesti ühendust! 
 
Foto: Maia Sermand