Uudised ja teated

« Tagasi

Riik toetas Põltsamaa uue lasteaia ehitust ja raamatukogu rekonstrueerimist

Põltsamaa vald sai energiatõhususe meetmest toetust Põltsamaa uue lasteaia ehituseks ja raamatukogu rekonstrueerimiseks.

Põltsamaa uue lasteaiahoone ehitamiseks saadi toetust 1 216 000 eurot ja Põltsamaa raamatukogu Veski tn 3 hoone rekonstrueerimiseks 218 240 eurot.

Lasteaia ehitustööd on käimas ning hiljemalt järgmise aasta juulikuuks on uus, ligi 300-kohaline ja vähemalt 3195 m2 suurune hoonete kompleks valmis. Ehitustöid teostab Mapri Ehitus OÜ ning projekti viib ellu Põltsamaa Vallavara OÜ. Projekti kogumaksumus on ca 4,5 miljonit eurot.

Põltsamaa raamatukogu Veski tn 3 hoone rekonstrueerimistööde kogumaksumus on 341 000 eurot.

Raamatukoguhoone on ehitatud 1953. aastal. 2004. aastal valmis sellele juurdeehitus. Hoone köetav pind on  619,7 m2 ja energiaklass E (energiatõhususarv 239 kWh/(m2*a)). Peale rekonstrueerimist saavutatakse säästumeetmete paketiga B-energiaklass (energiatõhususarv 121 kWh/(m2*a)).

Uue lasteaiahoone rajamisega ja raamatukogu rekonstrueerimisega hoiab vald energiakulude pealt kokku üle 70 000 euro aastas. Lisaks paranevad oluliselt tingimused teenuse pakkumiseks.

Iga omavalitsus sai 2021. aasta energiatõhususe meetmetesse  esitada ühe taotluse uue avaliku sektori hoone ehituseks ja kaks taotlust olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Põltsamaa vald esitas 3 taotlust, millest positiivse otsuse sai kaks.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille tänava uuema õppehoone osaga seotud taotlus läks vahendite lõppemise tõttu riigi üldpingeritta edasisele hindamisele.

2020. aastal sai vald energiatõhususe meetmest toetust Lille tänava 2 vanema õppehoone rekonstrueerimiseks, kuhu ehitatakse välja ruumid ka muusikakooli tarbeks, ning Puurmani lasteaia Siilipesa rekonstrueerimiseks. Nende objektide maksumus kokku on ca 1,32 miljonit eurot. Mõlema hoone ehitustööd on teostamisel.

Ehitustöid toetatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes"´.