Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald saab munitsipaalomandisse kaheksa maatükki

Maa-amet andis peadirektori 31. märtsi korraldusega munitsipaalomandisse kaheksa Põltsamaa vallas asuvat maatükki kogupindalaga 5,5 hektarit.
 
Munitsipaalomandisse antakse järgmised Põltsamaa linnas asuvad üldkasutatavad maatükid, mille sihtotstarbeks on üldkasutatav maa:
 
Lisaks antakse munitsipaalomandisse Võisiku külas asuv Võisiku tee L1 katastriüksus (61801:001:0595), pindalaga 2713 m2, sihtotstarbega transpordimaa.
 
Maa-amet on välja selgitanud, et need katastriüksused ei ole vajalikud riigile tema ülesannete täitmiseks.