Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

Põltsamaa Vallavalitsuse 15.06.2020 korraldusega nr 2-3/2020/192 algatati Põltsamaa vallas Kuningamäe külas Annika katastriüksusele (61603:001:0052) päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks  projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.
 
Planeeritava päikeseelektrijaama võimsus on 240,5 kW. Soovitakse paigaldada 740 metallraamidel asetsevat päikesepaneeli, paneelide maksimaalne kõrgus maapinnast on kuni 3,2 m. Annika katastriüksuse pindala on 8400 m², maakasutuse sihtotstarve on 65% ärimaa ja 35% transpordimaa.
 
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda 18.-29.06.2020 Põltsamaa vallamajas aadressil Viljandi mnt 3 Põltsamaa linnas tööpäevadel või Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 29.06.2020 kell 17:00.
 
VAATA LISAKS