Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu suurendas kaasava eelarve mahtu 50 000 euroni

Innustatuna elanike suurest huvist kaasava eelarve vastu otsustas Põltsamaa Vallavolikogu oma neljapäevasel istungil suurendada järgmiseks aastaks kaasava eelarve mahtu 50 000 euroni.
 
Põltsamaa valla arengukava koostamisel pidas vallavalitsus heaks saavutuseks, kui 20 000 euro suurusesse kaasavasse eelarvesse laekub 10 ettepanekut.  Esimesel aastal oli aga huvi ligi kaks korda suurem:  laekus 19 ideed, millest 17 jõudis lõpphääletusele. Ideede kogumaksumus oli 172 000 eurot.
 
„Kaasava eelarve protsessis esitatavate ideede tegevused on suunatud elukeskkonna parendamiseks ja piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks. Väga oluline lisandväärtus nende juures aga on, et need on tegevused, mille vajadust märkavad ja peavad oluliseks valla elanikud ise," ütles Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kristi Klaos.
 
50 000 eurot moodustab 0,35% kogu valla eelarvest. 
 
Vallavolikogu otsustas veidi täpsustada ka „Kaasava eelarve menetlemise korda". Ideede esitamisel tuleb esitada edaspidi ka kinnistu omaniku nõusolek, kui investeeringuobjekti kavandatakse riigi- või eramaale. Samuti saab edaspidi ettepanekute poolt hääletada vaid elektrooniliselt.
 
„Huvi paberhääletuse vastu oli vähene. Lisaks tõi see kaasa olulist lisatööd ja -kulu," ütles Klaos. „Elektrooniline hääletamine aktiviseerib ka inimesi endale tegema ja kasutama ID-kaarti või mobiil-ID".
 
2020. aasta kaasava eelarve ettepanekute voor avatakse juba selle aasta lõpus.